RSS

โครงงานการออกแบบร้านกาแฟริมทะเล ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

28 Sep

โครงงานการออกแบบร้านกาแฟริมทะเล ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

clip_image002

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาและความต้องการ

      ทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก หลายเชื้อชาติที่มาอยู่รวมกัน และสิ่งสำคัญที่จะรองรับนักท่องเที่ยวคือเรื่องของปากท้อง แต่ส่วนมากอาหารและเครื่องดื่มก็จะเป็นอาหารประจำท้องถิ่น ชาวต่างชาติจึงไม่นิยมทาน แต่มีเครื่องดื่มบางอย่างที่สามารถทานร่วมกันได้แต่ไม่มากนัก และกาแฟเป็นเครื่องดื่มอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทานร่วมกันได้ แต่ที่เปิดเป็นร้านเล็กๆ มีมุมเป็นส่วนตัว บรรยากาศผ่อนคลาย จะไม่ค่อยมีมากส่วนมากก็จะเปิดร้านในตัวโรงแรม หรือไม่ก็ซื้อกาแฟกระป๋องในร้านค้ามาดื่ม

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา

1. ใส่รถเข็นขายบริการถึงที่

2. เปิดร้านข้างถนน แบบเดลิเวอรี่

3. ร้านแบบถาวรบรรยากาศเงียบสงบ

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีแก้ปญหา

ขั้นตอนที่ 1 ใส่รถเข็นขายบริการถึงที่

     ข้อดี บริการถึงที่โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินไปซื้อ อาจได้เงินมากกว่าขายอยู่กับที่

     ข้อเสีย ขายไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอาจเสียลูกค้าบางส่วน

ขั้นตอนที่ 2 เปิดร้านข้างถนน แบบเดลิเวอรี่

     ข้อดี มีลูกค้าขาประจำ มีบริการถึงที่ได้ใจลูกค้า

     ข้อเสีย การเดินทางเอากาแฟไปส่งลูกค้าอาจทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยน หรืออาจหกกลางทาง

ขั้นตอนที่ 3 ร้านแบบถาวรบรรยากาศเงียบสงบ

     ข้อดี บรรยากาศดีน่านั่ง มีลูกค้าขาประจำ มีมุมเป็นส่วนตัว ได้สัมผัสรสชาติของกาแฟแบบกลมกล่อม

     ข้อเสีย อาจเป็นร้านที่ไม่ใกล้กับย่านเศรษฐกิจ หรือสถานที่ ที่มีผู้คนมากนัก

ดังนั้น เราจึงเลือกขั้นตอนที่ 3 ร้านกาแฟแบบถาวรแบบยากาศเงียบสงบ เพราะเน้นให้ลูกค้ามีความสุขรู้สึกผ่อนคลาย นั่งชมบรรยากาศดีๆ ตอนนั่งจิบกาแฟ

 

ขั้นที่ 4 ออกแบบและปฏิบัติการ

การทำอ่างล้างจาน

        1.เปิดโปรแกรมมายาจะพบกับห้าต่างดังภาพ

clip_image004

        2.เลือกใช้เครื่องมือ polygon cube เพื่อสร้างฐานทำอ่างล้างดังภาพ

clip_image006

clip_image008

         3.คลิก smooth เพื่อให้พื้นผิวสี่เหลียมดูเรียบเนียน ให้สมจริงดังภาพ

clip_image010

         4.เลือกทำด้าน side คลิกขวาเลือก face แล้วคลิกด้านบนสำหรับทำปากอ่างเพื่อทำเป็นปากอ่างดังภาพ

clip_image012clip_image014

            5.คลิกขวาเลือก Edge เพื่อดึงเส้นขอบอ่างให้เหมาะกับขนาดดังภาพ

clip_image016

clip_image018

            6.ใช้เครื่องมือ Scale Tool เพื่อขยายปากอ่างให้กว้างขึ้น และจัดตกแต่งให้เรียบร้อยดังภาพ

clip_image020

clip_image022

 

ขั้นตอนการทำทะเลกับหาดทราย

             1. เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว > clip_image024

clip_image026

             2. ตั้งค่าดั่งรูป เพื่อเพิ่มรายละเอียด

clip_image028

            3. ให้เลือกที่ clip_image030 เพื่อทำหาดทรายเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ

clip_image032

ดั่งภาพข้างล้าง

clip_image034

            4. สร้าง clip_image036 ขึ้นมาอีกเพื่อทำเป็นน้ำทะเล

clip_image038

             5. จากนั้นใช้เครื่องมือตัวเดิมที่สร้างหาดทราย แต่ใช้ clip_image040 clip_image041 สลับกันไปเพื่อทำคลื่นทะเล

clip_image043

            6. การนำต้นมะพร้าวสำเร็จรูปออกมาใช้

clip_image045

ดั่งภาพด้านล้าง

clip_image047

            7. จากนั้นก็ใส่สีเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้งานมีความคล้ายมากขึ้น

clip_image049

clip_image051

 

การทำเครื่องชงกาแฟ

            1. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ใช้ Polgon เพื่อสร้างตัวเครื่องชงกาแฟ

clip_image053

           2. ไปที่มุมมองด้าน Top เพื่อสร้างตวเครื่อง แต่สร้างแค่ครึ่งเดียวเพราะเราจะดึงอีกครึ่งของเครื่อง

clip_image055

clip_image057

           3.เพิ่มเส้นโดยการตั้งค่าดังรูป

clip_image059

            4. คลิกขวา > Face เพื่อดึงอีกครึ่งของตวเครื่อง

clip_image061

clip_image063

           5. ใช้ clip_image065 เพื่อที่จะดึง

clip_image067

clip_image069

clip_image071

            6. เมือดึงได้รูปแล้ว ว่างเครื่องมือโดย คลิกขวา แล้ว > Object Mode

clip_image073

7. ใช้ Polygon เพื่อสร้างหวของเครื่องชงกาแฟ

clip_image075

clip_image077

              8. สร้างขึ้นมา 3 ชิ้นเรียงตามลำดับจากใหญ่ไปหาเล็ก

clip_image079

clip_image081

9. ใช้ Polgon เพื่อสร้างที่จับของเครื่อง

clip_image083

clip_image085

                    10. ใช้คำสั่ง smooth เพื่อทำให้ผลงาน ดูมีเหลียมที่ไม่คม

clip_image087

clip_image089

clip_image091

                  11. เมื่อเสร็จแล้วเราก็นำมาประกอบเป็นชิ้นงาน

clip_image093

clip_image095

ภาพสมบูรณ์

 

ขั้นตอนกาทำโต๊ะ

                1. เปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้ว ใช้Polygon เพื่อสร้างพื้นโต๊ะตามภาพ

clip_image097

               2. ตั้งค่าเพิ่มเส้นตามภาพ

clip_image099

              3. Smooth เพื่อทำให้รูปโต๊ะนั้นไม่เป็นเหลี่ยมดูแล้วจะแข็งกระด้าง

clip_image101

               4. จากนั้นจะเป็นการใช้ Polygon เพื่อสร้างขาโต๊ะ ดั่งภาพด้านล้าง

clip_image103

clip_image105

             5. จะเป็นการสร้างสร้างขาที่สามารถทำให้โต๊ะตั้งอยู่ได้

clip_image107

             6. ตั้งค่าดั่งภาพ

clip_image109

            7. ใช้ Smooth เพื่อสร้างมุมให้ดูโค้ง

clip_image111

                 8. จากนั้นก็นำมาประกอบกันเป็นชิ้นเดียว

clip_image113

clip_image115

 

ขั้นตอนทำเก้าอี้

                    1. เปิดโปรแกรม

clip_image117

             2. ไปที่มุมมอง side

clip_image119

                3.เลือกใช้เครื่องมือclip_image121เพื่อสร้างหน้าตัดของเก้าอี้

clip_image123

                 4.เลือก Create>> CV Curve tool เพื่อสร้างเส้นนำทางที่มุมมองด้านข้าง ดังรูป

clip_image125

                 5. เมื่อได้รูปทรงตามที่เราต้องการแล้ว เราก็จะทำการทำท่อของขาเก้าอี้โดยเลือกที่วัตถุทั้งสองแล้วใช้คำสั่ง

Surfaces > Extrude > ตั้งค่าดังรูป > Extrude

clip_image127 clip_image129

clip_image131

                 6. วาดขาส่วนหลังของเก้าอี้ โดยใช้ Create>> CV Curve tool หรือคำสั่งอื่นก็ได้แล้วแต่จะถนัด

– ก่อนอื่นเราต้องสร้างวงกลมอีกวงมีขนาดที่ไกลเคียงกัน

clip_image133

clip_image135

– โดยใช้คำสั่งเหมือนกันกับขาหน้าของเก้าอี้ Surfaces > Extrude

clip_image137 clip_image139

           7. การสร้างยางรองขาเก้าอี้โดยใช้ clip_image141 วาดในแนวแกรน Y แล้วใช้คำสั่ง Surfaces > Rxtrude

clip_image143 clip_image145

           8. แล้วใช้ Move Tool ในการเคลื่อนให้เขาที่ตามที่เราต้องการ

clip_image147

              9. จากนั้นก็ Duplicate ให้มันเป็นสองฝั่ง

clip_image149 clip_image151

                   10. จากนั้นก็จะสร้างเบาะรองนั่ง

clip_image153

clip_image155 clip_image157

                     11. จากนั้นก็เพิ่มเส้นเพื่อให้ปรังได้ง่านตามรูปแบบที่เราต้องการ

clip_image159

clip_image161 clip_image163

                  12. เมื่อได้รูปทรงตามที่เราต้องการแล้ว ก็ใช้คำสั่ง Smooth เพื่อจะทำให้เบาะรองนั่งมีความรู้สึกว่านุ่ม

clip_image165 clip_image167

                13. สร้างพนักพิงหลัง โดยใช้เครื่องมือ Polygon clip_image169 แล้วย้ายไว้ตำแหน่งพนักพิง clip_image171 และค่อยหมุนให้ตรงกับตำแหน่งพนักพิง clip_image173 เมื่อปรับเสร็จแล้ว ให้ใช้เมาส์คลิก

clip_image175 clip_image177

                   14. จากนั้นเราก็ไปเพิ่มเส้นเพื่อเราจะทำให้พนักพิงรู้สึกว่านุ่ม

clip_image179 clip_image181

15. เราก็ใช้คำสั่ง Mesh > Smooth ทำให้เบาะนุ่ม

clip_image183 clip_image185

              16.สร้างเบาะรองอันที่ 2 โดย คลิก ที่เบาะรอง แล้ว Ctrl + D แล้วใช้ clip_image186 ย้ายไว้ตำแหน่งที่2

clip_image188

                  17. เสร็จแล้วเราจะทำการเสริมคานของเก้าอี้เพื่อให้มีความแข็งแรง ทำทั้ง 2 ข้าง

clip_image190

ไม่จะเป็นติองใช้ Polygon Cylinder แล้วแต่ความต้องการของเรา

clip_image192

แล้วก็ถือว่าเสร็จในการทำเก้าอี้

clip_image194

 

 

ขั้นตอนการทำโคมไฟ

        1. เลือก clip_image196 เพื่อจะได้ดูทั้งสี่ทาง

        2. แล้วเลือกช่อง Side แล้วทำขั้นตอนต่อไป

clip_image198

          3. เลือก clip_image199 เพื่อจะทำขาของโคมไฟ

clip_image201

                 4. เลือก clip_image203 เพื่อปรับทิศทางของวงกลม ก็จะได้ดังภาพข้างล่าง

clip_image205

                 5. เลือก clip_image207 วาดเส้นตรงไว้ประกอบกับวงกลม ก็จะได้ดังภาพ

clip_image209

6. แล้ว clip_image211 ย้ายเส้นตรงกับวงกลมเข้าหากัน แล้วกด Shift จะได้ดังภาพ

clip_image213

                7.เข้าไปที่ Surfaces >> Extrude

clip_image215

จะได้ขาของโคมไฟ

clip_image217

                 8. เลือก clip_image219 เพื่อปรับขนาดของขาโคมไฟ ได้ดังภาพ

clip_image221

                   9. เลือก clip_image222 เพื่อวาดหลอดของโคมไฟ จะได้ดังภาพ

clip_image224

                   10. เลือก clip_image207[1] เพื่อวาดตัวโคมไฟ

และก็จะได้โคมไฟที่เสร็จสมบูรณ์

clip_image226

ขั้นที่ 5 ทดลอง

clip_image228

          ร้านของเรายังมีข้อเสียคือ บรรยากาศรอบๆ ของร้านเราไม่ค่อยร่มรื่น ไม่มีต้นไม้เป็นองค์ประกอบหรือดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ

 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไข

clip_image229

ขั้นที่ 7 ประมวลผล

             ได้เพิ่มแปลงดอกไม้ที่อยู่ข้างร้านทำให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นกว่าเดิม ทำให้งานดูลงตัวมากขึ้น

 

 

 

 

สมาชิกในกลุ่ม

 

1. นายญาณสิทธิ์ พรมโสภา เลขที่ 4

http://yanasit.wordpress.com

2. น.ส.จีราพร พิลาพันธ์ เลขที่ 16

http://modpilaparn.wordpress.com

3. น.ส.ธันยพร โคตรเสน เลขที่ 18

https://khotsean.wordpress.com

4. น.ส.นิภารัตน์ คำมูล เลขที่ 19

http://khammool.wordpress.com

5. น.ส. นุธิดา ดวงโทลา เลขที่ 20

http://dongtola.wordpress.com

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 28, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: